جان باخته زنده روان پرویز آبادی

جان باخته زنده روان پرویز آبادی درتاریخ۲۱/۹/۱۳۲۵درکرمان زاده شد. وی فارغ التحصیل رشته مدیریت و بازرگانی از انگلستان بود. درسمت سرپرست بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر امام خمینی خدمت میکرد که در بیست و هفتم مهرماه سال۱۳۶۰هنگام انجام وظیفه در محیط کارش هدف بمباران جنگنده های عراقی قرار گرفت و شهید شد.

دیگر جان باخته های زرتشتی