جان باخته زنده روان مهندس فرهاد خادم

جان باخته زنده روان مهندس فرهاد خادم در تاریخ ۱/۳/۱۳۳۶ در تهران زاده شد. دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان خوارزمی اخذ کرد و پس از آن در رشته ی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. با وجود اینکه با توجه به مدرک تحصیلی خود به راحتی می توانست پذیرش بگیرد و از ایران برود به عشق مام میهن به ر خدمت سربازی شتافت و مسئولیت پروژه های عمرانی جنگ را پذیرفت. در روز یکم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ در تنگه  چزابه  مورد هدف دشمن قرار گرفت و به زمره جان باختگان راه ایران زمین درآمد.

دیگر جان باخته های زرتشتی