جان باخته زنده روان استوار یکم پزشکیار فریدون نژادکی

جان باخته زنده روان استوار یکم پزشکیار فریدون نژادکی در سال 1324 در یزد زاده شد. وی فارغ التحصیل دانشکده ی درجه داری ارتش بود. پس از شروع جنگ تحمیلی به جبهه های جنگ شتافت و در روز هفتم مهر ماه سال 1362 در جبهه ی سومار و حین انجام وظیفه به شهادت رسید.

دیگر جان باخته های زرتشتی