جان باخته زنده روان رستم آذرباد

جان باخته زنده روان رستم آذرباد در اول اردیبهشت ماه سال 1344 در شهر یزد بدنیا امد و بدون ترک زادگاه خود بزرگ شد. وی فردی خندان، با روحیه ای ورزشکارانه بود. او در 15ام ابان ماه سال 1363از زادگاه خود  به سربازی اعزام شد و پس از گذراندن دوره ی آموزشی در پادگان بهبهان، با عنوان بی سیم چی به جبهه ی سقزـ-کردستان منتقل شد.  در سال 1365 اواخر دوران سربازی وی، پادگان توسط منافقین محاصره شد. در تحریک او برای گرفتن کد بی سیم, از زرتشتی بودن وی حرف به میان اوردند و به او وعده ی آزادی دادند اما رستم خود را یک ایرانی خواند و با وجود شکنجه های بسیار، برای حفظ خاک وطن ایستادگی کرد و در بالای پادگان به رگبار بسته شد، جسم کران قدرش از بلندی سقوط کرد  و به ترخیص ابدی رفت.

دیگر جان باخته های زرتشتی