جان باخته زنده روان کامران گنجی

جان باخته زنده روان کامران گنجی در تاریخ  18/7/1339درکرمان زاده شد. تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان فیروز بهرام تهران به پایان رسانید. تک پسر خانواده بود و طبق قوانین پس از فوت پدر بزرگوارش می توانست معاف شود، اما نشد و به خدمت سربازی رفت. در روز بیستم مهر ماه سال 1359 در 20 سالگی و در جبه هدهلران، سر پل ذهاب بر اثر انفجار خمپاره به دست دشمنان این مرز و بوم شهید شد.

دیگر جان باخته های زرتشتی