جان باخته زنده روان ستوان یکم جهانبخش نمیرانیان

جان باخته زنده روان ستوان یکم جهانبخش نمیرانیان در تاریخ ۱۳۳۸/۵/۳۰ در یزد زاده شد. تحصیلات متوسطه خود را در تهران گذراند و پس از آن، در رشته اقتصاد از دانشگاه اصفهان فارغ تحصیل شد. در سال ۱۳۶۴ به خدمت سربازی فرا خوانده شد و در پادگان تهران و آموزشگاه توپخانه ی صحرایی اصفهان ادامه ی خدمت داد . سپس به جبهه ی فاو اعزام شد و در روز نوزدهم شهریور ماه سال ۱۳۶۵ در حین انجام وظیفه به شهادت رسید.

دیگر جان باخته های زرتشتی