جان باخته زنده روان سرهنگ مهرداد آبادیان

جان باخته زنده روان سرهنگ مهرداد آبادیان در تاریخ 1327/5/22 در کرمان زاده شد. پس از تحصیلات در این شهر وارد دانشکده افسری تهران شد و چندین دوره ی آموزشی در خارج از ایران داشت. وی همچنین استاد دانشکده افسری شیراز بود. در سال 1361 در جبهه جنگ مجروح شد و پس از سالها رنج از بیماری، در روز یازدهم آبان ماه سال 1383 به شهادت رسید.

دیگر جان باخته های زرتشتی