جان باخته زنده روان پرویز سرایی

جان‌باخته زنده‌روان پرویز سرایی

جان باخته زنده روان پرویز سرایی در روز سوم اردیبهشت سال ۱۳۲۸ در کرمان زاده شد .تحصیلات ابتدایی را در کرمان گذراند و سپس راهی تهران شد .وی تا کلاس سوم دبیرستان در دبیرستان فیروزبهرام تحصیل کرد و سپس به اصفهان رفت و موفق به کسب دیپلم طبیعی به گونه امتحان آزاد شد .در سال ۱۳۵۲ به استخدام ارتش درآمد. در سال ۱۳۶۰،سال های آغاز جنگ ایران و عراق در پادگان اصفهان به عنوان افسر کشیک در حین بازرسی پست نظامی براثر اصابت گلوله نیروی خودی از ناحیه سر و گوش سمت راست دچار حادثه شد و پس از سال ها رنج جراحت، در روز چهاردهم مهر ماه سال ۱۳۸۹ به شهادت رسید.

دیگر جان باخته های زرتشتی