مرحله دوم ثبت‌نام چهل و سومین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر کشور

شرکت‌کنندگان چهل و سومین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر کشور مشخص شد.