مرحله دوم ثبت‌نام چهل و سومین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر کشور