بیست و چهارمین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور در راه است

بیست و چهارمین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور در راه است

“زمانی که موسیقی به قلب من می‌پیوندد،

احساس می‌کنم که در جهانی جدید سفر می‌کنم.”

  • امسال نیز برآنیم که در کنار هم، بیست و چهارمین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور را برگزار کنیم.
  • بار دیگر در بیست و چهارمین جشنواره موسیقی سراسر کشور در آذر‌ماه ۱۴۰۲، نوازندگی را در کنار یک‌دیگر تجربه کنید.

جشنواره موسیقی منتظر شماست…

  • منتظر اخبار تکمیلی این برنامه باشید