کانون 50 ساله شد

بزرگداشت ۵۰ سالگی

کانون دانشجویان زرتشتی ۵۰ ساله شد. نیم قرن از گردهم آمدن جوانان دانشجوی زرتشتی در کانون میگذرد. کانونی که از سال ۱۳۴۸ منزلگاه گرم دانشجویان زرتشتی بوده است، امسال ۵۰ ساله می شود و ما، خانواده کانون دانشجویان زرتشتی، ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۸، پیر و جوان برای بزرگداشت نیم قرن حضور کانون گردهم می آییم.
بدینوسیله از زرتشتیان سراسر کشور دعوت به عمل می آید تا در جشن بزرگداشت ۵۰ سالگی این ارگان در مارکار تهرانپارس حضور به هم رسانند و گرمی بخش این جشن باشند.
زمان شروع بازدید از نمایشگاه: ۵ پسین ۲۹ آذر ۹۸
زمان برگزاری بزرگداشت ۵۰ سالگی: ۶ پسین ۲۹ آذر ۹٨