بازدید هموندان کانون از ناشران زرتشتی در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

روز پنج‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، گروهی از هموندان کانونی از ناشران زرتشتی فروهر، هیرمبا و برسم بازدید کردند.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *