جام جان باختگان

آیین‌نامه‌های سی و هشتمين دوره پیکارهای ورزشی جام جا‌ن‌باختگان، هم اکنون در تارنمای رسمی جام

کمیته برگزاری سی و هشتمين دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان، از انتشار آیین‌نامه‌های اجرایی و ورزشی خبر داد. آیین‌نامه اجرایی جام جان‌باختگان به همراه آیین

ادامه مطلب »

38 روز #تا_جام_38

بیستمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان شمارش معکوس برای جام ۳۸ با عکس‌هایی از جام جان‌باختگان؛ ۳۸ روز #تا_جام_۳۸

ادامه مطلب »