روز-سوم-اردوهمایش

سومین روز از کلاس‌های اردوهمایش

سومین روز از کارگاه‌‌ها و کلاس‌های اردوهمایش چهارشنبه، 9 شهریورماه به صورت مجازی در فضای اسکای‌روم برگزار شد. این کلاس‌ها در سه رده‌ سنی مانترک (۱۰ تا ۱۳ سال)، ۱۳ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار شد. در ادامه گزارشی تصویری از کلاس‌های برگزار شده آمده است.

مانترک (10تا13 سال):

کارگاه علم و زندگی به استادی کوشا زندیان به همراه فرنام کاویانی و نیوشا زندیان(گروه اول)، ساعت 9 تا 10:30 صبح

کارگاه نقاشی روی چوب به استادی آتریا زره‌پوش (گروه دوم)، ساعت 9 تا 10:30 صبح

کارگاه نقاشی روی چوب به استادی آتریا زره‌پوش (گروه اول)، ساعت 11 تا 12:30

کارگاه علم و زندگی به استادی کوشا زندیان به همراه فرنام کاویانی و نیوشا زندیان (گروه دوم)، ساعت 11 تا 12:30

کارگاه پرورش نگرش و نگارش به استادی نگین تیرداد به همراه آرین خسروی، ساعت 13:15 تا 14:45

13 تا 18 سال:

کارگاه خودشناسی (بخش اول) به استادی رادمان خورشیدیان؛ ساعت 9 تا 10:30

کارگاه خودشناسی (بخش دوم) به استادی رادمان خورشیدیان؛ ساعت 11 تا 12:30

کارگاه خودشناسی (بخش سوم) به استادی رادمان خورشیدیان؛ ساعت 13:15 تا 14:45

18 سال به بالا:

کارگاه زبان بدن به استادی شایان رستمی، ساعت 9 تا 10:30 صبح

بحث گروهی به گردانندگی ماهدیس خسروی، ساعت 11 تا 12:30

کارگاه تولید محتوا به استادی اردشیر کاویانی، ساعت 13:15 تا 14:45

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره