روز-پنجم-پایانی

گزارش از روز پنجم همایش پایانی

پنجمین روز همایش پایانی بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در روز چهارشنبه، 9 شهریورماه 1401، ساعت 5 پسین با گاتاخوانی  مهسا دارابیان و آرین خسروی آغاز شد.

نیایش
مجری

زیربخش پروژه‌محور از بخش گاتاشناسی در ساعت 5 پسین در فضای اسکای روم با حضور 4 تن از شرکت‌کنندگان برگزار شد. شرکت‌کنندگان به ارائه مقالات خود پرداختند؛ سپس داوران این بخش دیدگاه‌های خود را جهت ارزیابی بیان کردند.  شایان یادآوری است که هدف از برگزاری این زیربخش  فرهنگ‌سازی و آموزش نحوه­ی پژوهش ­علمی در میان هازمان زرتشتی است.

داوران زیربخش پروژه‌محور از بخش گاتاشناسی:

جناب آقای موبد دکتر اردشیر بهمردی

جناب آقای دکتر مهرداد قدردان

سرکار خانم موبدیار پریا ماوندی (استاد راهنما)

جناب آقای رادمان خورشیدیان (استاد راهنما)

شرکت‌کنندگان این بخش:

گل اندام بهار (موضوع ارائه: آداب نماز زرتشتی در گاهان)

رامتین کاویانی و فرهاد فرهادی (موضوع ارائه: بهترین تولید محتوا برای گسترش آیین‌ها چیست؟)

کیوان بختیاری (موضوع ارائه: شبکه‌ی اجتماعی مناسب برای زرتشتیان)

گل اندام بهار
رامتین کاویانی و فرهاد فرهادی
کیوان بختیاری

همچنین رده‌ی کل گاتا در ساعت 8 شب با 6 تن شرکت‌کننده آغاز شد. این رده شامل درست‌خوانی هرپنج بخش گاتا و کل اوستای بایسته از روی دین‌دبیره همراه با آوای خوش است.

داوران رده کل گاتا:

سرکار خانم موبدیار دکتر پروا نمیرانیان

سرکار خانم موبدیار پریا ماوندی

سرکار خانم آذین فرهی‌فر

سرکار خانم آویسا خسروی

جناب آقای شروین کاووسی

شرکت‌کنندگان این رده:

آترینا بهار

پورچیستا خسرویانی

پریسا رایومند

ساینا سلطانی‌پور

مهران قندی پارسی

جاوید نریمان

آترینا بهار
پورچیستا خسرویانی
پریسا رایومند
ساینا سلطانی‌پور
مهران قندی پارسی
جاوید نریمان

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره