WhatsApp Image 2022-09-01 at 10.58.14

سخنرانی مهاجرت، حرکت به سوی موفقیت یا شکست فرصت‌‌های جامعه زرتشتی

مهاجرت، حرکت به سوی موفقیت یا شکست فرصت‌‌های جامعه زرتشتی

? در راستای برگزاری بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره، در خدمت سخنران کلیدی، جناب آقای بابک شهریاری، با موضوع «مهاجرت، حرکت به سوی موفقیت یا شکست فرصت‌‌های جامعه زرتشتی» خواهیم بود.
بابک شهریاری، زاده‌‌ی ۱۳۴۷ و مهندس عمران است. وی فعال اجتماعی جامعه‌‌ی زرتشتیان بوده و از جمله فعالیت‌‌های اجتماعی او می‌‌توان به عضویت در هیئت مدیره انجمن زرتشتیان گردش ۴۴ اشاره کرد. ایشان زرتشتی‌‌پژوه و ایران‌‌پژوه بوده و در این سخنرانی، نگاهی به مهاجرت خواهند داشت.
از شما همکیشان گرامی دعوت می‌‌شود تا در روز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه، ساعت ۵ پسین به صورت زنده در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی در کنار ما باشید.