نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران باستان

نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران باستان، هر دو سال یک بار به همت کانون دانشجویان زرتشتی و با کمک و همیاری دیگر ارگان های زرتشتی در راستای معرفی و نمایش آیین و فرهنگ درخشان زرتشتیان در مکان های معتبری از جمله مجموعه تاریخی فرهنگی سعد آباد، کاخ نیاوران، فرهنگسرای نیاوران و … برپا می گردد. نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران باستان سال ۱۳۹۸ خورشیدی به مدت ۸ روز از تاریخ ۲۹ فروردین ماه تا ۵ اردیبهشت ماه در نگارخانه مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد برگزار گشت .

نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران باستان هر ساله با نمایش سفره های آیینی همانند سفره گهنبار، معرفی مکان های تاریخی  و دینی زرتشتیان همانند پیر سبز، نمایش برخی مراسم های سنتی همانند چک و دوله و برگزاری برنامه هایی در راستای حفظ آثار و ارزش های ایرانیان همانند شاهنامه خوانی، معرفی دانش و معماری خاص ایرانیان همانند بادگیر و دیگر بناهایی که امروزه بسیاری از کشورهای دیگر برآنند تا دانش آن را به خود اختصاص دهند.