آسوریک

سری دوم مسابقات آسوریک

امروز جشن آبانگان، یعنی روز آبان از ماه آبان می‌ب اشد. در گذشته مردم به کنار دریا و رودخانه و چشمه‌ سار ها می‌رفتند و یا در پرستشگاه های ناهید به ستایش وی میپرداختند و اکنون نیز پارسیان هند، به ویژه دختران  زنان در این روز به کنار دریا و رودخانه ها می‌ روند و آبان‌ نیایش میخوانند و به شادی می‌پردازند.
“داستان‌ های عامیانه بسیاری درباره‌ی چشمه‌ سارها و پریان نیکوکار این چشمه‌ ها هنوز بر سر زبان روستاییان است که نشانی کهن از بانوی بزرگوار ایران زمین، اردویسور آناهیت دارندگ پیکره‌ی این بغدخت به روی بسیاری از سکه‌ های دوران ساسانی و پارتی نیز دیده می‌شود و نشانی از او در آداب کهن طلب باران هنوز در روستاهای دوردست برجای است و سفره‌ ی دختر شاه پریان که هنوز مرسوم است، نشانی از میزدی است که به او اهداء میشده است….”
《از کتاب ایرانویج نوشته‌ی دکتر بهرام فره‌وشی》
سوال آسوریک این سری:
درمورد سفره‌ ی دختر شاه پریان چه می‌دانید؟
برداشت شما از ارتباط بین این داستان با ایزد آناهیتا چیست؟

همکیشان علاقه‌ مند میتوانید برداشت خود را از این متن کتاب ایرانویج تا تاریخ دوشنبه ۸ آبان‌ماه به آیدی کانون دانشجویان زرتشتی @kdz_id ارسال نمایید.