بار دیگر با اوستاخوانی

نام‌نویسى بخش اوستاخوانى بیست و هفتمین همایش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره (نخستین دوره مجازى) آغاز شد.

نام‌نویسى بخش اوستاخوانى به همراه بخش مانترک بیست هفتمین همایش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره (نخستین دوره مجازى)، از تاریخ ۱۵ تا ١٨ مهرماه انجام مى‌گردد.

گفتنى است نام‌نویسى در بخش اوستاخوانى مانتره امسال در چهار رده اهنودگات، اشتود-سپنتمدگات، کل گاتا و ازبرخوانى زیر ١٠ سال تنها از طریق تارنماى رسمى همایش مانتره به آدرس www.manthra.kdz.ir انجام مى‌پذیرد.

آیین‌نامه و فراخوان اوستاخوانى بیست و هفتمین همایش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره (نخستین دوره مجازی) در تارنماى رسمى همایش مانتره قرار گرفته است.
همکیشان گرامى مى‌توانند، جهت کسب اطلاعات بیشتر با آی‌دى @kdz_id در ارتباط باشند.