20200609_184848

چالش تجربه دوستى با گاهان

کانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد، در راستاى روند دو ماهه ى برگزارى بيست و هفتمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره (نخستين دوره مجازى)، چالشی با نام ” تجربه دوستى با گاهان” را برگزار نمايد.

این چالش به منظور ایجاد فرصت برای افرادی که تا به حال موفق به شرکت در بخش اوستاخوانی مانتره و یا راه‌یابی به مرحله پایانی اوستاخوانی، نشده اند در نظر گرفته شده است.
همچنین برای از بین بردن استرس و ترس از رقابت، قضاوت شدن و شرکت در اوستاخوانی؛ تعداد بندها محدود در نظر گرفته شده است.

تجربه دوستى با گاهان، بدون محدوديت سنى مى باشد و تمامى علاقه مندان مى توانند در اين چالش شركت نمايند.
اين چالش شامل خوانش هات ٢٩ و ٣٠ گاهان، با آواى خوش مى باشد.
نام نويسى براى شركت در اين چالش از تاريخ ۵ مهر ماه آغاز و تا ٨ مهر ادامه خواهد داشت.
زمان برگزارى چالش آدينه، ٢٥ مهر ماه، به صورت مجازى و در فضاى اسكاى روم خواهد بود.
نام نويسى تنها از طريق آيدى تلگرام كانون دانشجويان زرتشتى امكان پذير است.

شايان يادآورى است، كانون دانشجويان زرتشتى در راستاى برگزارى هر چه بهتر بخش اوستاخوانى همايش مانتره، كلاس هاى اوستاخوانى براى رده هاى متفاوت، به صورت آنلاين و در فضاى اسكاى روم برگزار مى نمايد.
بر آنيم تا در اين مدت باقى مانده تا روز برگزارى چالش تجربه دوستى با گاهان، در اين كلاس ها، دو هات مورد پرسش در چالش را تمرين كنيم.
افراد علاقه مند به شركت در اين كلاس ها جهت آمادگى براى شركت در چالش، مى توانند با آيدى تلگرام كانون دانشجويان زرتشتى @kdz_id در ارتباط باشند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و نام نويسى با آيدى تلگرام كانون دانشجويان زرتشتى @kdz_id در ارتباط باشيد.