20200609_184848

چالش تجربه دوستى با گاهان

کانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد، در راستاى روند دو ماهه ى برگزارى بیست و هفتمین همایش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره (نخستین دوره مجازى)، چالشی با نام ” تجربه دوستى با گاهان” را برگزار نماید.

این چالش به منظور ایجاد فرصت برای افرادی که تا به حال موفق به شرکت در بخش اوستاخوانی مانتره و یا راه‌یابی به مرحله پایانی اوستاخوانی، نشده اند در نظر گرفته شده است.
همچنین برای از بین بردن استرس و ترس از رقابت، قضاوت شدن و شرکت در اوستاخوانی؛ تعداد بندها محدود در نظر گرفته شده است.

تجربه دوستى با گاهان، بدون محدودیت سنى مى باشد و تمامى علاقه مندان مى توانند در این چالش شرکت نمایند.
این چالش شامل خوانش هات ٢٩ و ٣٠ گاهان، با آواى خوش مى باشد.
نام نویسى براى شرکت در این چالش از تاریخ ۵ مهر ماه آغاز و تا ٨ مهر ادامه خواهد داشت.
زمان برگزارى چالش آدینه، ٢۵ مهر ماه، به صورت مجازى و در فضاى اسکاى روم خواهد بود.
نام نویسى تنها از طریق آیدى تلگرام کانون دانشجویان زرتشتى امکان پذیر است.

شایان یادآورى است، کانون دانشجویان زرتشتى در راستاى برگزارى هر چه بهتر بخش اوستاخوانى همایش مانتره، کلاس هاى اوستاخوانى براى رده هاى متفاوت، به صورت آنلاین و در فضاى اسکاى روم برگزار مى نماید.
بر آنیم تا در این مدت باقى مانده تا روز برگزارى چالش تجربه دوستى با گاهان، در این کلاس ها، دو هات مورد پرسش در چالش را تمرین کنیم.
افراد علاقه مند به شرکت در این کلاس ها جهت آمادگى براى شرکت در چالش، مى توانند با آیدى تلگرام کانون دانشجویان زرتشتى @kdz_id در ارتباط باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسى با آیدى تلگرام کانون دانشجویان زرتشتى @kdz_id در ارتباط باشید.