در راستای برگزاری بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی)، چالش دوستی با گاهان به همراهی شرکت کنندگان این چالش، ساعت ۷:۳۰ پسین ۲۵ مهرماه در فضای اسکای روم برگزار می‌گردد.
از شما همکیشان دعوت به عمل می‌آوریم تا با حضورتان موجب دلگرمی ما برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان شوید.

گفتنیست لینک حضور در این برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد.