برگزیدگان بخش اهنودگات اعلام شد

شرکت‌کنندگان برگزیده در نخستین روز از همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره مشخص شدند.
برگزیدگان این بخش از نخستین مانتره مجازی، به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: مهسا دارابیان، ساینا سلطانی پور و روشنک مهرشاهی

گفتنی است بخش اهنودگات با شرکت ١٨ تن از همکیشان در روز ٢۴ آبان‌ماه به صورت مجازی برگزار شد.