126

کارت بیمه ورزشی، نیازی برای همه ورزشکاران

کمیته برگزاری سی و هشتمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان، از تمامی شرکت‌کنندگان خواست تا نسبت به دریافت و یا تمدید کارت بیمه خود اقدام کنند.

وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد کلیه ورزشکاران برای شرکت در کلاس‌ها و مسابقات آموزشی، تمرینی نیازمند کارت بیمه ورزشی هستند.

هزینه عضویت عادی برای هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان است.

خدمات فدراسیون پزشکی ۷۲ ساعت بعد از تاریخ صدور کارت عضویت آغاز می‌شود.

افرادی که در ۷۲ساعت تا ۶۰ روز از شروع عضویت خود دچار حادثه ای شده‌اند، مشمول کم‌ترین تعهدات(۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای هزینه درمان) می‌شوند و هم چنین افرادی که در زمان بروز حادثه، آسیب بیش از ۶۰ روز پس از تاریخ شروع عضویت آن‌‌ها باشد، مشمول بیشترین تعهدات(۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشند.

برای غرامت نقص عضو ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ و غرامت فوت ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ می‌باشد.

گفتنی است جهت بهره‌مندی بیشتر از امکانات بیمه ورزشی، قبل از اتمام عضویت نسبت به تمدید آنلاین آن اقدام نمایید.

اطلاعات کامل درباره خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی و آیین‌نامه سال ۱۳۹۷ خدمات درمانی در تارنمای www.ifsm.ir موجود است.