بیستمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان

شمارش معکوس برای جام ۳۸ با عکس‌هایی از جام جان‌باختگان؛ ۳۸ روز #تا_جام_۳۸