یادآوری بیست‌وهشتمین نشست کارگروه ورزش

کانون دانشجویان زرتشتی بدین وسیله به استحضار مى‌رساند:
“بیست و هشتمین نشست کارگروه ورزش، جمعه، مورخ ۹۹/۶/۲۱ ساعت ٩صبح به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار خواهدشد.”

دستور جلسه‌های نهایی:
۱. تصویب آیین‌نامه کارگروه ورزش
۲. بررسي برنامه‌ها و فعاليت‌های ورزشی با توجه به شرایط کرونا

آیین_نامه_اجرایی_کارگروه_ادیت_اولیه

دبیرخانه کارگروه ورزش
کانون دانشجویان زرتشتی

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)