لینک ورود به کارگروه ورزش قرار داده شد

برای ورود به فضای اسکای روم روی لینک زده سپس روی مهمان کلیک کرده و اسم و فامیل خود را نوشته

 

لینک ورود به کارگروه: https://www.skyroom.online/ch/shahryar79/kargorohvarzesh28
   – کارگروه راس ساعت 9 صبح تشکیل می‌شود.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)