photo_2020-11-15_11-35-57

اسامی رده ازبرخوانی زیر 10 سال مانتره 27

بخش از برخوانی زیر ۱۰ سال همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) با شرکت ۲۶ تن از همکیشان در روز یکشنبه، ۲۵ آبان‌ماه، ساعت ۶ پسین در فضای اسکای روم برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب