اشتود

برگزیدگان بخش اشتود-سپنتمدگات اعلام شد

شرکت‌کنندگان برگزیده رده اشتود-سپنتمدگات از بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) مشخص شدند.

 

ادامه مطلب