فستیوال بازی‌های ویدیویی و رقابتی در نخستین دوره بازی‌های خود تصمیم به برگزاری بازی Dota2 گرفت. تاریخ ثبت‌نام این بازی از ۲۶ آذر تا ۲۹ آذر ماه بود.
پلتفرم برگزاری این بازی‌ها رایانه شخصی بود که بازی‌ها به صورت انفرادی برگزار شد. هر بازی سه دست را شامل و هر بازیکنی که دو دست را پیروز می‌شد، برنده اعلام شد . بین هر دو بازی بازیکنان ده دقیقه وقت استراحت داشتند. همچنین در صورت تاخیر با تشخیص داور، آن بازیکن بازنده دست می‌شد .
بازی‌ها به صورت تک حذفی برگزار شد که در پایان، شایان افشاری برنده‌ی این رقابت‌ها بود. در ادامه نتایج بازی‌ها و تاریخ برگزاریشان را مشاهده می‌کنیم.

 

نتایج روز اول(تاریخ برگزاری: ۸ دی ماه ) :
گروه اول : جهانگیر سلامتی _ شایان افشاری
۱ _ ۲

گروه دوم : آریا جمشیدیان _ امید نمیرانیان
عدم برگزاری مسابقه

گروه سوم : آرش دری _ نیما استاد
۳ _ ۰

گروه چهارم : پویان آبادیان _ آرین مهربانی
۳ _ ۰

نتایج روز دوم (تاریخ برگزاری: ۹ دی ماه ):
گروه اول : آریا جمشیدیان _ امید نمیرانیان
۳ _ ۰

گروه دوم : آرش دری _ پویان آبادیان
۰ _ ۳

نتایج روز سوم (تاریخ برگزاری: ۱۰ دی ماه ):
شایان افشاری _ آریا جمشیدیان
۳ _ ۰

نتایج روز چهارم(تاریخ برگزاری: ۱۱ دی ماه ):
شایان افشاری _ پویان آبادیان
۲ _ ۰