b1a4a98a-79a0-438a-9074-c769cfb3d98b

رقابت Among Us در نخستین فستیوال بازی‌های ویدئویی و رقابتی

فستیوال بازی‌های ویدئویی و رقابتی در نخستین دوره‌ی بازی‌های خود بازی پرطرفدار Among Us را برگزار کرد. تاریخ ثبت نام این بازی از ۱۵ دی تا ۱۸ دی ماه بود.
پلتفرم برگزاری این بازی ها Android و IOS بود که بازی‌ها به صورت گروه‌های ۱۰ نفره برگزار شد و هر بازی شامل پنج دست بود.

بازی ها به صورت حذفی برگزار شد که در پایان، شهریار اشتری با کسب ۱۲ امتیاز رتبه‌ی نخست این رقابت‌ها را کسب کرد. در ادامه نتایج بازی‌ها و تاریخ برگزاریشان را مشاهده می‌کنیم.
نتایج روز اول (تاریخ برگزاری: ۲۶ دی ماه ساعت ۱۸):
نفر اول: شهریار اشتری با ۱۶ امتیاز
نفر دوم: نیما خادمی با ۱۱ امتیاز
نفر سوم: رایان ماندگاریان با ۹ امتیاز
نتایج روز دوم (تاریخ برگزاری: ۲۷ دی ماه ساعت ۱۸):
نفر اول: یکتا مهربانی با ۱۷ امتیاز
نفر دوم: مشترکا پارسا رشیدی و آرین مهربد با ۱۲ امتیاز
نتایج روز سوم (تاریخ برگزاری: ۲۸ دی ماه ساعت ۱۸):
نفر اول: مهربرزین رستمی با ۱۴ امتیاز
نفر دوم: هومن فرازیان با ۱۳ امتیاز
نفر سوم: آتریا مهربد با ۱۲ امتیاز
نتایج روز چهارم (فینال) (تاریخ برگزاری: ۲۹ دی ماه ساعت ۱۸):
نفر اول: شهریار اشتری با ۱۱ امتیاز
نفر دوم: پارسا رشیدی با ۹ امتیاز
نفر سوم: مشترکا مهربرزین رستمی، رایان مندگاریان و آتریا مهربد با ۸ امتیاز