کلاس-اوستا-خوانی-طرح-3-1

گاتا و دین‌دبیره

کانون دانشجویان زرتشتی در راستای برگزارى بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره بر آن است تا کلاس‌هایی تحت عنوان کلاس اوستاخوانی با هدف آموزش حروف دین‌دبیره و خواندن گاهان با آوای خوش، برای تمامی رده‌های سنی برگزار نماید.
همکیشان عزیز جهت نام‌نویسی در این دوره می‌توانید از تاریخ ٢٠ تا ٢٤ اردیبهشت‌ماه با آی‌دی کانون دانشجویان زرتشتی @kdz_id در ارتباط باشید.

اخبار مرتبط

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)