IMG_20210526_162825_742

جامعه زرتشتی و چالش‌های جدی رو‌به‌روی آن

کانون دانشجویان زرتشتی در راستای برگزاری بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در نظر دارد، وبیناری تحت عنوان “جامعه زرتشتی و چالش‌های جدی رو‌به‌روی آن” با حضور جناب آقای مهرداد قدردان در روز آدینه، ۷ خرداد ماه ساعت ۶ پسین، به صورت زنده در صفحه رسمی اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی برگزار نماید.

اخبار مرتبط

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)