در راستای برگزاری بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره، در خدمت جناب آقای موبد دکتر مهربان پولادی، با موضوع “خویت ودث” خواهیم بود.
از جمله فعالیت‌هایشان:
▫️دکترا فرهنگ و زبان‌های باستان و مهندسی عمران
▫️٨ سال رئیس سازمان جوانان زرتشتی اهواز
▫️۶ سال معاون انجمن موبدان ایران
▫️عضو سازمان جهانی زرتشتیان
▫️٣٠ سال آموزگار دین زرتشتی و پاسخگو به پرسش‌های دینی غیر همکیشان
▫️مدرس کارگروه‌‌های دینی
▫️دارای مقالات و نوشته‌های بسیار

از شما همکیشان گرامی دعوت می‌‌شود تا در روز پنجشنبه، ١۴ امردادماه، ساعت ۵ پسین به صورت زنده در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی در کنار ما باشید.