برنامه روز سوم همایش مانتره ۲۸

برنامه روز سوم مانتره مشخص گردید

برنامه یکشنبه، ٧ شهریورماه به شرح زیر می‌باشد:

اوستاخوانی: رده اشتود_سپنتمدگات، ساعت ۶ پسین

گاتاشناسی: بخش آزاد، نوشتارهای اصلی، ساعت ۸ پسین

همکیشان عزیز می‌توانند جهت حضور در همایش مانتره از طریق لینک اسکای‌روم زیر و یا به صورت زنده در صفحه اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی، همراه ما باشند. لینک اسکای‌روم:

https://www.skyroom.online/ch/shahryar79/mantra-28