میزگرد مانتره۲۸

میزگرد مانتره ۲۸ با موضوع هویت شناسی دین زرتشتی و با رویکرد بررسی ارتباط میان فرهنگی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ زرتشتی با حضور:

  • سرکار خانم مینو مهربانی
  • جناب آقای موبد پدرام سروشپور
  • جناب آقای رادمان خورشیدیان
  • جناب آقای شهرام پوردهی

جهت مشاهده فیلم کامل این میزگرد به لینک پایین مراجعه فرمایید.

فیلم کامل