IMG_20211008_215543_683

گهنبار چهره‌ی ایاسرم‌گاه

ما هموندان کانون دانشجویان زرتشتی بار دیگر بر آنیم گهنبار چهره ایاسرم‌گاه را در روز پنج‌شنبه، ۲۲ مهر ماه (زامیاد روز) ۶ پسین به صورت پخش زنده در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی برگزار نماییم.

منتظر حضور یکایک شما عزیزان هستیم.