اوستای بایسته به دین دبیره

? بخشی از اوستای بایسته به دین‌دبیره

?کانون دانشجویان زرتشتی در راستای برگزاری بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره، بخشی از اوستای بایسته را به دین‌دبیره منتشر کرده است.

 

[pdf-embedder url=”https://kdz.ir/fa/wp-content/uploads/2022/06/اوستا-بایسته-مانتره29.pdf” title=”اوستا بایسته مانتره29″]