register_report_avestakhani_manthra29

گزارشی از نام‌نویسی بخش اوستاخوانی و مانترک مانتره۲۹

بخش اوستاخوانی با آرمان گسترش پیام اشوزرتشت، هم‌اندیشی کلام‌های اندیشه‌برانگیز گاهانی و گسترش نوای دلنشین گاهان در میان هازمان زرتشتی در روزهای ۸، ۹ و ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. همچون سالیان گذشته، کانون دانشجویان زرتشتی جهت برگزاری هرچه بهتر و هدفمندتر همایش مانتره، برای ششمین بار بخش مانترک (ویژه شرکت‌کنندگان ۱۰ تا ۱۳ سال) را برگزار می‌نماید. در ادامه به بررسی این دو بخش دیگر مانتره ۲۹ (اوستاخوانی و مانترک) و گزارشی از تعداد شرکت‌کنندگانی که نام‌نویسی نموده‌اند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید…

 

بخش اوستاخوانی مانتره ۲۹:

همایش پایانی برای رده‌ی سنی کمتر از ۱۳ سال، به دلیل آسیب‌ پذیر بودن آن‌ها در برابر ویروس کرونا، به صورت مجازی و برای سایر شرکت‌کنندگان به صورت انتخابی (مجازی یا حضوری) برگزار می‌شود. لازم به یادآوری است که با توجه به ناپایداری شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، احتمال تغییر در شیوه‌ی برگزاری مانتره وجود دارد که در این صورت متعاقبا اعلام می‌گردد.

 

 

این بخش شامل ۴ رده‌ی ازبرخوانی زیر ۱۰ سال، اهنودگات، اشتود-سپنتمدگات و کل گاتا است.

 

تعداد شرکت‌کنندگان این رده‌ها به صورت زیر است:

رده‌ی ازبرخوانی زیر ۱۰ سال: ۳۹ نفر

رده‌ی اهنودگات: ۵۹ نفر

رده‌ی اشتود-سپنتمدگات: ۱۹ نفر

رده‌ی کل گاتا: ۱۲ نفر

 

 

بخش مانترک از اردوهمایش مانتره ۲۹:

برای ششمین بار بخش مانترک در مانتره امسال با اهداف زیر در حال برگزاری است:

  • آشنایی و علاقه‌مند ساختن دانش‌آموزان زرتشتی برای شرکت در همایش مانتره
  • ارتقای سطح درک و انتقال مفاهیم در دانش‌آموزان
  • افزایش سطح آگاهی و مشارکت خانواده‌ها در آموزش و پرورش فرزندانشان
  • کمک به شکوفایی و تقویت مهارت‌های پژوهشی، دینی و فکری دانش‌آموزان زرتشتی
  • برانگیختن توجه و علاقه دانش‌آموزان برای پژوهش در گاهان و ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای فهم عمیق مفاهیم گاهانی
  • آموزش ارتباطات مجازی، مشارکت گروهی و در ارتباط بودن دانش‌آموزان زرتشتی با یکدیگر

 

مانترک فقط برای شرکت کنندگان ۱۰ تا ۱۳ سال برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان این رده‌ی سنی جهت حضور در مانتره ابتدا باید در بخش مانترک شرکت کنند (در صورتی که در بخش مانترک پذیرفته نشده باشند، امکان حضور در مانتره را نخواهند یافت). شایان یادآوری است که این رده کاملا به صورت مجازی برگزار می‌شود.

 

 

شرکت‌کنندگانی که نام‌نویسی اولیه آن‌ها در بخش مانترک، درست، کامل و با موفقیت انجام گرفته باشد، توسط کانون دانشجویان زرتشتی از مراحل بعدی که شامل کلاس‌های مجازی می‌باشد، مطلع خواهند شد. پس از تکمیل نام‌نویسی، جلسه‌ای با والدین متقاضیان شرکت در مانترک برگزار خواهد شد تا ایشان در جریان اهداف عملیاتی بخش مانترک و نحوه‌ی برگزاری کلاس‌ها قرار بگیرند. سپس کانون دانشجویان زرتشتی کلاس‌ها و کارگاه‌هایی به صورت مجازی به منظور انجام کار گروهی، افزایش حس همکاری، مشارکت و آشنایی با مهارت‌های پژوهشی را در ماه‌های تیر تا شهریور فراهم می‌آورد.

نحوه گزینش بر اساس حضور و غیاب در کلاس‌های تیر تا شهریورماه و حضور فعال و تایید آموزگار کلاس‌ها بوده و شرکت‌کنندگانی که بیش از ۵ جلسه در کلاس‌ها حاضر نباشند، از روند گزینشی مانترک حذف خواهند شد.

برای بخش مانترک از اردوهمایش مانتره ۲۹، ۳۰ شرکت‌کننده نام‌نویسی کرده‌اند.

 

 

با ما در خبرهای بعدی مانتره امسال همراه باشید.

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره