ManthraspandSite_05

گزارش خبری از نخستین کلاس مانترک با عنوان «پژوهشی در آیین زرتشتی»

نخستین کلاس مانترک تحت عنوان «پژوهشی در آیین زرتشتی»، پنجشنبه 30 تیرماه، ساعت 11 صبح، در پلتفرم jitsi meet برگزار شد.

معرفی اولیه‌ای در ابتدا صورت گرفت و در کنار آن قوانین کلاس به صورت خلاصه گفته شد.

کلاس با حضور سرکار خانم موبدیار سرور تاراپوروالا (استاد کلاس) و شرکت‌کنندگان مانترک مانتره 29، با پرداختن به موضوعاتی چون آشنایی با پژوهش کردن و شناخت اولیه با برخی از روش‌های پژوهش و کاربرد پژوهش برگزار شد.

سرکار خانم موبدیار سرور تاراپوروالا، اشاره‌ای به مزیت پژوهش و ماندگاری آن برای باشندگان داشتند و گفتند در جلسات آینده هم درمورد بخش‌های مختلف تهیه یک پژوهش گفتگو خواهند کرد.

شایان یادآوری است که نحوه گزینش شرکت‌کنندگان مانترک، بر اساس حضور و غیاب در کلاس‌های تیر تا شهریورماه 1401 بوده و شرکت‌کنندگانی که بیش از 5 جلسه در کلاس‌ها حاضر نباشند، از روند گزینشی مانترک حذف خواهند شد. همچنین شرکت‌کنندگان موظفند در کلاس‌ها حضور فعال داشته باشند تا در صورت تایید آموزگار کلاس، به مرحله پایانی راه یابند.

با ما در خبرهای بعدی مانتره امسال همراه باشید.

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره