پس زمینه

گزارشی از دومین کلاس مانترک۲۹

دومین کلاس مانترک تحت عنوان «آشنایی با داستان‌های شاهنامه» به استادی موبدیار پریا ماوندی با یاری شینا سرداری، یکشنبه ۲ امرداد ماه، در پلتفرم jitsi meet برگزار شد. کلاس در قالب دو گروه ۱۵ نفره برگزار شد؛ زمان برگزاری کلاس برای گروه نخست ۵ تا ۶ پسین و برای گروه دوم ۶ تا ۷ پسین بود.

نخست معرفی اولیه صورت گرفت و در کنار آن قوانین و نحوه برگزاری کلاس به صورت خلاصه گفته شد.

جلسه نخست این کلاس با بیان توضیحاتی پیرامون شاهنامه و چگونگی سرایش آن آغاز شد و با توضیح نیمی از داستان جمشید شاه به همراه خوانش ابیات آن ادامه یافت.

تکالیف خواسته شده بدین گونه است که شرکت‌کنندگان چند بیت مشخص شده‌ی جلسه‌ی گذشته را از بر کرده و یا فعالیت‌های هنری به انتخاب خود در رابطه با موضوع مطرح شده، داشته باشند. شرکت‌کنندگان می‌توانند فعالیت‌های خود را با صدا و تصویر روشن در جلسه آینده ارائه دهند؛ از اهداف این ارائه‌ها می‌توان به تقویت فن بیان و آشنایی بیشتر با دوستان حاضر در کلاس اشاره کرد.

شایان یادآوری است که نحوه گزینش شرکت‌کنندگان مانترک، بر اساس حضور و غیاب در کلاس‌های تیر تا شهریورماه ۱۴۰۱ بوده و شرکت‌کنندگانی که بیش از ۵ جلسه در کلاس‌ها حاضر نباشند، از روند گزینشی مانترک حذف خواهند شد. همچنین شرکت‌کنندگان موظف‌اند در کلاس‌ها حضور فعال داشته باشند تا در صورت تأیید آموزگار کلاس، به مرحله پایانی راه یابند.

با ما در خبرهای بعدی مانتره امسال همراه باشید.

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره