پس زمینه

آنچه در روز دوم از مرحله‌ی مقدماتی مانتره ۲۹ گذشت

دومین روز از مرحله مقدماتی مانتره ۲۹ بخش اوستاخوانی در رده اشتود – سپنتمدگات با شرکت ۱۵ تن از همکیشان در تاریخ پنجشنبه، ۲۰ امردادماه، ساعت ۶:۳۰ پسین در فضای اسکای‌روم برگزار شد.


در ابتدا، برنامه با پخش سرود ملی و خوان اشم‌وهو و بعد از آن گاتهاخوانی آترینا بهار آغاز شد.


داوران رده اشتود – سپنتمدگات از مرحله مقدماتی:
سرکار خانم موبدیار دکتر راشین جهانگیری
سرکار خانم آذین فرهی‌فر
سرکار خانم رزین فرهی‌فر
جناب‌ آقای فرشاد خدادادی
سرکار خانم تریتی کیانی

اسامی شرکت‌کنندگان اوستاخوانی رده اشتود-سپنتمدگات مرحله مقدماتی عبارت‌اند از:
نیکا افخم
سپند ایزدی کلانتری
شایان ایزدی کلانتری
آتوسا پوراردشیری
آرین خسروی
آرمیتا خسرویانی
آوا خسرویانی
همتا خسرویانی
مهسا دارابیان
سپیده داستان‌یزدی
آیناز دانش‌زاد
مهتاب گشتاسبی
آراد مالی
روشنک مهرشاهی
یاسمن نجمی

با ما در خبرهای بعدی مانتره امسال همراه باشید.

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره