عکس شاخص افتتاحیه

گزارشی از آیین گشایش مانتره ۲۹

آیین گشایش بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره به صورت زنده از طریق صفحه اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی، ۵ شهریورماه، ساعت ۷ پسین برگزار شد.

این برنامه شامل نیایش و گاتهاخوانی، نو کردن کشتی توسط موبد اردشیر مهربانی و با همراهی گروهی از هموندان کانون دانشجویان زرتشتی، سخنرانی دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی، سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، سخنرانی بهراد ستودیان، دبیر کانون دانشجویان زرتشتی بود.

گزارش تصویری از این برنامه را در ادامه مطلب ببینید. ویدئوی مراسم افتتاحیه نیز در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی منتشر خواهد شد.

مجری برنامه
نیایش و گاتهاخوانی
نو کردن کشتی توسط موبد اردشیر مهربانی و با همراهی گروهی از هموندان کانون دانشجویان زرتشتی
نو کردن کشتی توسط موبد اردشیر مهربانی و با همراهی گروهی از هموندان کانون دانشجویان زرتشتی
دکتر اسفندیار اختیاری
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
دبیر کانون دانشجویان زرتشتی

گفتنی است بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره تا یازدهم شهریور ماه به صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره