IMG_20220829_093609_117

برنامه روز دوشنبه همایش پایانی مانتره ۲۹

برنامه دوشنبه، ۷ شهریورماه به شرح زیر می‌باشد:
ازبرخوانی زیر ۱۰ سال؛ ساعت ۵:۳۰ پسین

همکیشان گرامی می‌توانند از طریق لینک زیر و با عنوان «مهمان» حضور یابند و یا به‌ صورت زنده از صفحه اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی، همراه ما باشند.

لینک ورود به اسکای‌روم