عکس_شاخص_پایانی[1]

گزارش تصویری از روز سوم همایش پایانی

سومین روز همایش پایانی بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره ساعت 5:30 پسین در اسکای‌روم آغاز شد. هدف از رده ازبرخوانی زیر 10 سال تشویق نونهالان است. در این بخش شرکت‌کنندگان می‌توانند بندهایی از اهنودگات را به دلخواه از بر کرده و بخوانند.

داوران این رده:

موبدیار دکتر راشین جهانگیری

موبدیار پریا ماوندی

اسامی شرکت‌کنندگان:

بردیا ارغوانی

رائیکا ارغوانی

اهورا باستانی

آرتام بزرگی‌چم

بهشید بمانی

رادمان بهلوری

راتا پوردهی زرین‌آباد

نیوشا پیمان

سپنتا جاودانی

راشین جمشیدی

رامتین جمشیدی

نگین جمشیدی

نیایش جمشیدی

آرنیکا جهانی

بنیتا جهانی

فریدون خسرویانی

ویانا خسرویانی

بهراد ساسانی

سام سامیا کلانتری

سپیناز سرایی

آرتان سرائی

فیروزه سلامتی

دیبا سهرابی

فربد فرهی‌فر

سورنا فرودی قاسم‌آبادی

آرامیس کاویانی

آرین گلزاری راحت‌آباد

هما مرادیان

وفادار مرادیان

بهداد مزداپور

آریا مهربان شهریاری

رامش مهربانی زین‌آباد

نیایش مهربانی زین‌آباد

پارسا نامداریان

اوشتا نیکزاد

بردیا ارغوانی
رائیکا ارغوانی
اهورا باستانی
آرتام بزرگی‌چم
بهشید بمانی
رادمان بهلوری
راتا پوردهی زین‌آباد
نیوشا پیمان
سپنتا جاودانی
راشین جمشیدی
رامتین جمشیدی
نگین جمشیدی
نیایش جمشیدی
آرنیکا و بنیتا جهانی
فریدون خسرویانی
ویانا خسرویانی
بهراد ساسانی
سام سامیا کلانتری
سپیناز سرایی
آرتان سرائی
فیروزه سلامتی
دیبا سهرابی
فربد فرهی‌فر
سورنا فرودی قاسم آبادی
آرامیس کاویانی
آرین گلزاری راحت‌آباد
هما مرادیان
وفادار مرادیان
بهداد مزداپور
آریا مهربان شهریاری
رامش مهربانی زین‌آباد
نیایش مهربانی زین‌آباد
پارسا نامداریان
اوشتا نیکزاد

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره