لیگ ورزشی کانون دانشجویان زرتشتی کنسل شد

? کانون دانشجویان زرتشتی به اطلاع می‌رساند با توجه به شرایط کنونی و مشکلات پیش آمده؛ لیگ ورزشی کانون دانشجویان زرتشتی را برگزار نمی‌نماید.

• این تصمیم به علت حفظ امنیت همکیشان از سوی هموندان کانون دانشجویان زرتشتی گرفته شده است.
• امید است در آینده شاهد حضورتان در دیگر برنامه‌های ورزشی کانون دانشجویان زرتشتی باشیم.