1

نخستین جلسه از کلاس حضوری اوستاخوانی برگزار شد.

در راستای برگزاری سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره نخستین جلسه از کلاس حضوری اوستاخوانی، هشتم اردیبهشت ماه در آدریان بزرگ برگزار شد.

این کلاس روزهای آدینه برای ۳ گروه سنی زیر ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۳ سال و بالای ۱۳ سال به استادی موبدیار پریا ماوندی، نگار بزرگ‌چمی و پریسا رایومند، و به سرپرستی دادبه اورنگی؛ هموند هیئت اجرایی آدریان بزرگ، و به همت هموندان کانون دانشجویان زرتشتی با همکاری هئیت اجرایی آدریان بزرگ تهران برگزار می‌شود.