Untitled-site

برنامه‌ی روز اول همایش مقدماتی مانتره ۳۰

همایش مقدماتی ۳۰‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، از ۴ تا ۶ امردادماه ۱۴۰۲ در شهرهای تهران، یزد و شیراز و به یاد روانشاد شهناز شهزادی برگزار خواهد شد.

برنامه‌ی روز اول این همایش که در یزد برگزار می‌شود، در بروشور زیر آماده است.
شایان یادآوری است که این برنامه از ساعت ۳ پسین در سالن بزرگ‌چمی آغاز خواهد شد.