3

روز سوم مقدماتی مانتره

مرحله مقدماتی سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در تهران برگزار شد.

این رقابت‌ در رده‌های اهنودگات، از برخوانی زیر ۱۰ سال، از برخوانی گروهی، از برخوانی ۱۳ تا ۱۸ سال،  اشتود_سپنتمدگات، کل گاتا و از برخوانی بالای ۱۸ سال، با شرکت ۹۸ تن از همکیشان در تاریخ ۶ امردادماه  ۱۴۰۲ در سالن ایرج و سالن خسروی صورت گرفت.

برنامه با اجرای سرودهای اندیشه برانگیز گاتها با آوای دلنشین گروه “نیایش آدریان بزرگ ” با اجرای اهورا باستانی، نیوشا پیمان، سپنتا جاودانی، میترا سیستانی، فربد فرهی‌فر، سپهر کرمانیان و مهرسام وحیدی و به سرپرستی و استادی بانو دکتر نگار بزرگچمی آغاز شد.

داوران رده‌‌ی اهنودگات:

جناب آقای موبد پدرام سروشپور، سرکار خانم رویا نمیرانیان، سرکارخانم ارشیا خسروپور.

اسامی شرکت کنندگان رده‌ی اهنودگات:

آرتا اردشیری مبارکه، بردیا ارغوان، نیوشا باستانی اله آبادی، بهشاد باستانی اله آبادی، آرتمیس باستانی، آویسا باستانی نژاد، نیما بختیاری، بهنیا بزرگی چم، پرهام بزرگی چمی، ویستا بلندی، ملورین بهبودی، راسپینا بهمردی، سپنتا جهانبخشی، بنیتا جهانی، مهرسام خسروی، آوا خسرویانی،مانترا خسرویانی، پیمان خسرویانی،راستین دبستانی، رادین رستمی عصرآبادی، سپیناز سرایی، مروارید سلامتی، ستاره سیستانی، روژان عقیلی نژاد، فراز فرهی فر، دیانا فرودی قاسم آبادی، سپندار کاویانی جوپاری، رایان ماندگاریان،شیدا مزداپور، بهراد مژگانی، سام نژادکی، هودانوش نمیرانیان، هستی نیکفام، هورشید نیکفام، هیربد نیکفام، بردیا یزدانی، پانته‌آ دولت زاده، پیوند شهریاری، فرهاد فرهادی، روژان کاویانی، آرتمیس کاویانی کوثر‌خیزی

داور رده‌‌ی از برخوانی زیر ۱۰ سال:

سرکار خانم موبدیار پریا ماوندی

اسامی شرکت کنندگان رده‌ی از برخوانی زیر ۱۰ سال:

رائیکا ارغوانی، اهورا باستانی، سهراب باستانی نژاد، آرتام بزرگی چمی، آرتمیس بنشایی، رادمان بهلوری، سام پرتویی،نیوشا پیمان، یاسمن تیراندازی، سپنتا جاودانی، راشین جمشیدی، رامتین جمشیدی، نگین جمشیدی، آرنیکا جهانی، سپندخادمی، سوشیانت خداپرستی، بردیا خرمشاهی، فریدون خسرویانی، آوینا دارنده، روشا دهموبد، سام رستمی عصرآبادی، بهرادساسانی، سام سامیا کلانتری، آرنیکا سلامتی شریف آباد، فیروزه سلامتی، میترا سیستانی، رامبد شهریارپور، آوا ظهرابی علی‌آباد،آرتین ظهرابی علی‌آباد، فربد فرهی‌فر، آرین فرودی، نگین فرودی، آرینا فرودی قاسم آبادی، سورنا فرودی قاسم آبادی ، ورهرام کاویانی جوپاری، رونیکا کاموسی شریف‌آباد، سپهر کرمانیان، رادمهر مرادیان، هما مرادیان، وفادار مرادیان، بهداد مزداپور، باراد مژگانی، پارسا نامداریان، بردیا نوشیروانی، مهرسام وحیدی، تیریتی باستانی اله آبادی، رادان کرمانیان، چیستا فروهری

داوران رده‌‌‌ی از برخوانی گروهی:

سرکارخانم موبدیار پریا ماوندی، سرکار خانم تریتی کیانی، جناب آقای خشایار خضری.

اسامی شرکت کنندگان رده‌ی از برخوانی گروهی:

گروه اهنود (آدریان بزرگ ۱): شیدا مزداپور، پرهام بزرگ چمی

گروه اشتود (آدریان بزرگ ۲): آرتمیس باستانی، بردیا ارغوانی

گروه سپنتمد ( آدریان بزرگ ۳): سپیناز سرایی، آویسا باستانی نژاد

گروه وهو خشتر ( آدریان بزرگ ۴): نیایش زندیان، ستایش زندیان

گروه سروش: مهسا دارابیان، فروزان ایرجی

داوران رده‌‌‌ی از برخوانی ۱۳ تا ۱۸سال:

سرکارخانم موبدیار دکتر راشین جهانگیری، سرکار خانم ارشیا خسروپور، جناب آقای خشایار خضری

اسامی شرکت کنندگان رده‌ی از برخوانی ۱۳تا ۱۸سال:

نیوشا باستانی اله آبادی، سپند بلندی

داوران رده‌‌‌ی از برخوانی بالای ۱۸سال:

سرکارخانم رویا نمیرانیان، جناب آقای موبد پدرام سروش‌پور، سرکارخانم ارشیا خسروپور

اسامی شرکت کنندگان رده‌ی از برخوانی بالای ۱۸ سال:

پورچیستا خسرویانی، سپهر گشتاسبی، جاوید نریمان

داوران رده‌ی اشتود- سپنتمدگات:

سرکارخانم موبدیار پریا ماوندی، سرکارخانم موبدیار دکتر راشین جهانگیری، سرکارخانم ارشیا خسروپور­­­

اسامی شرکت کنندگان رده‌ی اشتود ‌-‌ سپنتمدگات:

مهسا دارابیان، شینا سرداری، مهرگان غیبی، کیوان بختیاری

داوران رده‌ی کل گاتا:

سرکار خانم موبدیار پریا ماوندی، سرکار خانم موبدیار دکتر راشین جهانگیری، سرکار خانم رویا نمیرانیان.

اسامی شرکت کنندگان کل گاتا:

نگار بزرگ چمی، پورچیستا خسرویانی، پریسا رایومند