نودانشجویان زرتشتی معرفی شدند

پسین روز پنجشنبه، بیست و ششم مهرماه، تالار خسروی میزبان جشن معرفی دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه بود. در این برنامه، علاوه بر معرفی نودانشجویان زرتشتی، به برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی، اجرای[…]