شرکت‌کنندگان اهنودگات مشخص شد

بخش اهنودگات همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) با شرکت ١٧ تن از همکیشان در تاریخ شنبه، ٢۴ آبان ماه، ساعت ۴:٣٠ پسین در فضای اسکای روم برگزار خواهد شد.
شما عزیزان می‌توانید با حضور در فضای اسکای روم و یا به صورت زنده در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی همراه ما شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان باشید.
شایان یادآوری است که لینک فضای اسکای روم اعلام خواهد شد.